Loading...

Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası


ÇEREZ POLİTİKASI

Demet Demirer-Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı Tescilli Markası CONTECHVERSE Contech Girişimcilik Ekosistemi (CONTECHVERSE) başta kişisel verileriniz olmak üzere bizimle paylaştığınız verilerin gizliliğine ve korunmasına önem vermektedir. CONTECHVERSE olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Çerez Politikası, internet sitemizi kullanmanız halinde CONTECHVERSE tarafından çerezler vasıtasıyla toplanabilen kişisel verileriniz ve çerez tercihleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. CONTECHVERSE işbu Çerez Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere her zaman internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

  1. Çerez Nedir?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınız, tabletiniz, akıllı telefonunuz veya diğer cihazlarınıza yüklenen, sıklıkla harf ve rakamlardan oluşan, küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitemiz, hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile etkileşimde bulunduğunuzda birtakım bilgileri kaydedebilmemize imkân tanımaktadır.

  1. İnternet Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri ve Veri İşleme Amaçları

CONTECHVERSE olarak, internet sitemizin performansını optimum düzeye getirmek amacıyla çerezleri kullanmaktayız. Buna göre İnternet Sitemizde kullanılan çerezler;

Gerekli Çerezler (Fonksiyonel): Bu çerezler, size internet sitemiz aracılığıyla hizmet sunmamız, internet sitemizin yapmış olduğunuz ayarlara uygun, verimli ve işlevsel çalışması için gereklidir. Buna ek olarak, bu çerezler internet sitemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla da kullanılmaktadır. İnternet sitemize, kullanıcı hesaplarına ve ağımıza potansiyel kusurlu veya şüpheli erişimlerin tespit edilmesi, incelenmesi (örneğin: kimlik hırsızlığı, bot saldırısı, dolandırıcılık) ve teknik sorunların belirlenmesi gerekli çerezler aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu tür çerezler aracılığıyla toplanan verilerin saklanma süresi azami 5 yıldır.

Performans ve Analiz Çerezleri (Google Analytics): Performans ve analiz çerezleri internet sitemizin ziyaretçilerine ilişkin sayı, ziyaret sıklığı gibi bilgilerin ve ziyaretçilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarına ilişkin bilgilerin elde edilmesi ve bu yolla internet sitemizin performansının değerlendirilmesi ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Buna ek olarak, web analitik araçları da internet sitemizin performansını geliştirmek için üçüncü taraflarca sağlanan oturum çerezleri veya kalıcı çerezler kullanabilmektedir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan tüm bilgiler birleştirilerek anonim olarak tutulmaktadır.
Performans çerezleri tarayıcınız aracılığıyla engellenebilmektedir ve bu çerezlerin engellenmesinin internet sitemizde sunulan hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda performans çerezleri açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, performans çerezlerinin engellenmesi kullanıcı deneyimini iyileştirebilmemizi zorlaştırmaktadır. Bu tür çerezler aracılığıyla toplanan verilerin saklanma süresi oturum süreniz ile azami 5 yıl arasındadır.

Reklam çerezleri, çoğunlukla, üçüncü taraflarca sağlanan kalıcı çerezlerdir. Bu çerezler size ilgi alanlarınıza ilişkin kişiselleştirilmiş reklam sunmamıza imkan tanır. Buna ek olarak, bu çerezler vasıtasıyla pazarlama kampanyalarımızı izleyebiliriz. internet sitemizde gezinirken sosyal medya hesaplarınızda oturumunuzun açık olması halinde, söz konusu üçüncü taraflar tarayıcınızı izleyebilir ve ilgi alanlarınıza yönelik bir profil oluşturabilir. Reklam çerezleri bu yolla internet sitemizi daha önceden ziyaret etmiş olan kullanıcılara diğer internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam sunmamıza imkan tanır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan tüm bilgiler birleştirilerek anonim olarak tutulmaktadır.

  1. İşlenen Kişisel Veriler ve Hukuki Sebepler

Çerezler kişisel verilerinizin elde edilmesi amacıyla kullanılmamaktadır ancak bazı durumlarda çerezler aracılığıyla toplanan veriler kişisel veri olarak değerlendirilebilecektir. Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla işlendiği hallerde, veri işleme faaliyetleri, başta ölçülülük olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere uyularak ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek olan kişisel veriler, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışlarını, internet sitesine hangi siteden gelindiğini ve internet sitesinden sonra hangi sitenin ziyaret edildiğini, IP bilgisi, konum verileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak bilgileri ifade etmektedir.

İnternet sitemizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz amacıyla yukarıda açıklanan verileriniz, CONTECHVERSE tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, internet sitesinde ve kullanıcı deneyimlerinde iyileştirmeler yapılması amacıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken durumlarda ve açık rızanız olması halinde, sizin için kişiselleştirilmiş bir pazarlama hizmeti sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

  1. Seçme Olanakları

Halihazırda yerleştirilmiş olan çerezleri, yine internet tarayıcınız aracılığıyla her zaman silebilirsiniz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığına ilişkin detayları tarayıcınızın veya cihaz üreticinizin talimatlarından öğrenebilirsiniz.

Sık kullanılan tarayıcıların konuya ilişkin ayarlar hakkındaki bilgilendirmelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Google ChromeChrome AndroidChrome iOSSafariSafari iOSMozilla FirefoxInternet Explorer

E-BÜLTEN VE İLETİŞİM FORMU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

CONTECHVERSE’e duyduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca E-Bülten sürecinde CONTECHVERSE olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında tarafınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. CONTECHVERSE, kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler doğrultusunda azami hassasiyeti göstermektedir. Tarafımızla paylaştığınız tüm kişisel verileriniz hukuka uygun bir şekilde ve Kanun’un 4. Maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenmektedir.

1- İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

CONTECHVERSE internet sitesinde yer alan form aracılığıyla bültenimize kaydolmanız halinde ad soyadınız ve e-posta adresinizden oluşan kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verileriniz blog içeriklerinden tarafınızın haberdar edilmesi, tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel veriniz, CONTECHVERSE internet sitesinde yer alan form aracılığıyla e-bültenimize kaydolmanız ve iletişim formunu kullanmanız esnasında tarafınızdan elektronik olarak elde edilmektedir. CONTECHVERSE, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında, tarafınızla sözleşmenin kurulması ve ifası ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, CONTECHVERSE’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

3- Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

CONTECHVERSE tarafından hukuka uygun olarak işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilecektir; teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin ettiğimiz hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunan sunucularında saklanabilecektir.

Kanunlar uyarınca yetkili bir kamu kurum ve kuruluşunun ve yargı mercilerinin kişisel verilerinizi talep etmesi halinde, kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir. Bu durumda gerçekleşecek veri aktarım faaliyetinin hukuki sebebi, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

4- Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kanun kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

Talebinizce düzeltilen veya silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin, eğer aktarılmışsa, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Demet Demirer Değişim Mimarı İnovatif Yönetim danışmanlığı, Operatör Cemil Topuzlu Cd. 77/14 Kadıköy/İstanbul adresine veya CONTECHVERSE’in ContechVerse@contechverse.com e-posta adresine yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda ad soyadınızın, başvurunuz yazılı ise imzasının, kimlik numaranızın (yabancı olmanız halinde uyruğunuz ve pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız), tebligat adresinizin, bildirime esas e-posta adresinizin, telefon numaranızın veya faks numaranızın ve talep konusunun belirtilmesi gerekmektedir.

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


E-BÜLTEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Demet Demirer Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı CONTECHVERSE E-Bülteni’ne kaydolmanız veya iletişim formunu doldurmanız kapsamında sağladığınız kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi tarafınıza sunulan CONTECHVERSE E-Bülten ve İletişim Formu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

CONTECHVERSE tarafından işlenen kişisel verileriniz işbu Açık Rıza Metni’ni onaylayarak beyan ettiğiniz açık rızanıza dayanılarak işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet alınan yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere ve iş ortaklarına, teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin edilen hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Açık rıza vermeniz ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz tarafınıza ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla teknik hizmet alınan yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilecektir.

Açık rızanız ihtiyari olup, rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Açık rızanızı geri almanız, geri aldığınız zamana kadar açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerini etkilemeyecektir.